Class of 2010

Back Row: Dr. Ping Zhou, Dr. Sunny Wang, Mr. Peter Keizer, Dr. Juliane Behrend, Dr. Hao Wang, Dr. Ji Ruan, Yihua Ji, Xuan Tim Meng, Dr. Ryan Lukeman, Dr. Joe Apaloo, Dr. Ping Wang 2nd Row: Dr. Man Lin, Dr. Stephen Finbow, Andrew MacDonald, Patrick Webster, Éli Bunbury-Blanchette, Kyle Russell, Chengyi Wu, Wei Lu, Jimmy Mabey, Daniel Enman, Dr. Trevor Bruen 1st Row: Dr. Iker Gondra, Dr. Laurence Yang, Alicia Sloman, Brigitte Hartt, Robyn Thompson, Shizheng Henry Jiang, Ke Ethan Min, Dr. John Quinn, Anthony Gerhardt, Mrs. Rhonda MacDonald